PASPORTY A GEODETICKÉ PRÁCE
pasport

geometrický plán

PASPORT

GEOMETRICKÝ
PLÁNzaměření

vytýčení

ZAMĚŘENÍ

VYTYČENÍ
Ing. Ivo Moravec

Brno, Špitálka 73/18

tel: +420 602 760 726

email: moravec@pasportgp.cz

Petr Světlík

Brno, Berkova 472/9

tel: +420 605 528 869

email: svetlik@pasportgp.czPráce provádíme po celé ČR. Upřednostňujeme však lokality Brna a okolí.


PASPORT STAVBY A STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ

neboli zjednodušená dokumentace stavby, která obsahuje zejména základní popis stavby, konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby se zaměřenými rozměry všech dílčích konstrukcí.

Potřebujete pro: Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řezy, pohledy stavby a technická zpráva.

Pro cenovou nabídku klepněte na KONTAKT.


GEOMETRICKÝ PLÁN

je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a je vždy nedílnou součástí listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, úvěrové smlouvy apod.), na jejichž základě se má provést zápis do katastru nemovitostí.

Pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí je tedy nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Rádi Vám vyhotovíme geometrický plán pro :Pro cenovou nabídku klepněte na KONTAKT.


ZAMĚŘENÍObecně znamená zjištění polohy a výšky zvolených objektů. Zde řadíme především tyto práce:
Pro cenovou nabídku klepněte na KONTAKT.


VYTYČENÍObecně znamená označní polohy (výšky) v reálném terénu. Zde řadíme především tyto práce:
Pro cenovou nabídku klepněte na KONTAKT.