PASPORTY A GEODETICKÉ PRÁCE - REFERENCE
Geodetické práce na stavbě Druhá etapa výstavby bytových domů Campus Residential Area – Live In

Vytyčovací síť, dokumentace skutečných provedení a geometrické plány pro vložení stavby a okolních ploch v Brně Bohunicích.
Pasport a GP

Pasport rodinného domu a přilehlých hospodářských budov v Dětmarovicích pro potřebu rekonstrukce. A následný geometrický plán pro změnu obvodu budovy.
Pasport a GP

Pasport rodinného domu v Soběšovicích pro potřebu rekonstrukce. A následný geometrický plán pro změnu obvodu budovy.
Pasport a GP

Pasport rodinného domu v Holubicích pro potřebu majetkového rozdělení nemovitosti. A následný geometrický plán.
Účelová mapa doplněná situaci KN

Polohopis a výškopis se situací katastru nemovitostí pro projekt rodinného domu a příjezdové komunikace.
Pro cenovou nabídku klepněte na KONTAKT.