PASPORTY A GEODETICKÉ PRÁCE - ČERNÉ STVABYCo je černá stavba a jak na legalizaci v kostce.

// Předem bychom chtěli předeslat, že článek je psán srozumitelnou formou bez oficiálních zákonných definic, aby problematice porozuměl i "normální člověk". //

Černou stavbou se tedy rozumí stavba, který fyzicky existuje, ale není zanesena v datech katastru nemovitostí (tedy ji ani nenajdete v náhledu katastrální mapy). Samozřejmě, že existují výjimky, které se do katastrální mapy nezanáší - viz drobné stavby. Dále tato stavba není historicky povolena stavebním úřadem, nebo její současný stav neodpovídá původní dokumentaci. Takže černou stavbou může být přístavba, kůlna nebo garáž apod.


Proč se tím zabývat?

V posledních letech mají katastrální úřady aktivně tyto černé stavby vyhledávat a poté dát podnět na stavební úřad, který má poučit občana o možnosti dodatečného povolení.

Dále je dobré mít vše v pořádku, pokud přemýšlíme o prodeji nemovitosti nebo pokud chcete nemovitostí ručit v případě získání úvěru. Problémem pak může být zbytečná časová prodleva z důvodu vyřizování legalizace stavby.

Také je třeba podotknout, že pokud o legalizaci požádáte z vlastní iniciativy vyhnete se větší pokutě, než pokud na vás upozorní třetí strana. A ano je tu možnost, že na vaší černou stavbu upozorní někdo cizí.


Jak řešit legalizaci?

V první řadě je třeba zjistit na příslušném stavebním úřadě neexistuje li k příslušné stavbě jakákoli dokumentace či jakékoliv rozhodnutí. Při té příležitosti vás úředník rovnou poučí jak budete muset postupovat v dalším vyřizování.


Závěr

Doufáme, že tyto informace pro vás budou užitečné. Podotýkáme, že je to jen stručný popis nejčastěji řešených případů z praxe. Každá řešená stavba má svá specifika, tudíž se budou i jednotlivé případy řešit trochu odlišně. Pokud se chystáte legalizaci řešit, nebo získat další informace ohledně legalizace staveb, neváhejte se na nás obrátit.Pro další informace nebo cenovou nabídku klepněte na KONTAKT.